ജില്ലയിൽ നാളെ (03-നവംബർ-2018, ശനി) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ നാളെ (ശനിയാഴ്ച്ച) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


  രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകീട്ട് 4 വരെ: കള്ളാടിച്ചോല, കൊടശരിത്താഴം, പള്ളിത്താഴം, പളളിക്കടവ്, കായലം, ഊർക്കടവ്

  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:നെല്ലാനിച്ചാൽ, വഴിക്കടവ്, തറിമറ്റം, കുറ്റിക്കാട്ടൂർ മുണ്ടുപാലം റോഡ്, ഗോസാലികുന്ന്, പറക്കോട്ടുതാഴം,

  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെ: അമ്പാളിത്താഴ, കളോളി പൊയിൽ‌, അലോട്ടി പൊ​യിൽ, ആയsക്കണ്ടി,

  രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:ശാന്തിനഗർ, പാറക്കാംപൊയിൽ, ചെറുകുന്ന്, ചോയിമഠം, കൂരങ്ങോട്ടുകടവ്, എം​എം പ​റ​മ്പ് ഗേ​റ്റ്, എംഎം പ​റ​മ്പ് ടവർ, മൊകായി, ഉമ്മിണിക്കുന്ന്, രാജഗിരി, വാ​കേ​രി, മുപ്പറ്റ, എസ്‌റ്റേറ്റ് മുക്ക്, വള​ളിൽ വയൽ, കരിങ്കാളിമ്മൽ, ചീടിക്കുഴി,

  രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ച 12 വരെ:വളയനാട് ക്ഷേത്രപരിസരം, കക്കോടി മുക്ക്, എംഎ​സ് ലൈൻ, ഗുഡ്ലക്ക് ഏരിയ, ചെലപ്രം, ക​ല്ലുംപു​റ​ത്ത് ത്താഴം

  രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകീട്ട് 4 വരെ:ത​ളി ചെട്ടികുളം, ചെട്ടികുളം ബസാർ , കോട്ടേടത്ത് ത്താഴം, ബസാർ, സുബ്രമണ്യൻ കോവിൽ,

  ഉച്ച 12 മുതൽ ഉച്ച 2 വരെ:കണ്ണാടിച്ചാൽ, എംഇഎസ് കോളജ്, മൂട്ടോളി

Post a Comment

0 Comments