കോരപ്പുഴ പുതിയ പാലം; പ്രാരംഭ പണികൾ തുടങ്ങികൊ​യി​ലാ​ണ്ടി:ദേശീയ പാതയിലെ കോരപ്പുഴ പാലം പൊളിച്ചു പുതിയ പാലം പണിയുന്നതിന്‍റെ  ഭാഗമായുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. അടുത്ത മാസമാണ് പാലം പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്കാണ് നിർമാണ ചുമതല. വെള്ളത്തിൽ തെങ്ങിൻ കുറ്റികൾ നാട്ടിയ ശേഷം ആ ​ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കും. ഇതിന്‍റെ  ചുമതല എറണാ​കുളത്തെ ഇകെ കൺസ്​ട്രക‌്ഷൻ കമ്പനക്കണ്.1938-40-ൽ 2,84,000 രൂ​പ ചെല​വി​ലാണ് കോരപ്പുഴ പാലം  പണിതത്. പാല​ത്തിന്‍റെ  കാലുകൾക്ക് യാതൊരു തകരാറും ഇല്ലെങ്കിലും ഉപരിതലത്തിൽ സംഭവിച്ച കേടുമൂലമാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മി​ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 27.17 കോടി​ രൂപയ്ക്കാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി​ നിർമാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്

Post a Comment

0 Comments