ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡനില്‍ സൗജന്യപ്രവേശനംകോഴിക്കോട്: നവംബര്‍ 14 വരെ കോഴിക്കോട്ടെ മലബാര്‍ ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ ആന്‍ഡ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഫോര്‍ സയന്‍സസില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും സൗജന്യപ്രവേശനം അനുവദിക്കും. കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സിലും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജാലകം ശാസ്ത്രപ്രചാരണവാരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.