ജില്ലയിൽ നാളെ (09-JULY-2018, തിങ്കൾ) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ നാളെ (തിങ്കളാഴ്ച) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


  രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകീട്ട് 3 വരെ:കക്കോടി ബസാർ, സ്രാമ്പ്യലൈൻ, പൂവത്തൂർ അമ്പലം, എൻ.വി. റോഡ്, കൂടത്തുംപൊയിൽ, എരക്കുളം, മൂട്ടോളി

  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:കുയിമ്പിലുന്ത്, ഇല്ലത്തുതാഴ, ഇരിങ്ങത്ത്, ഇരിങ്ങത്ത് കുളങ്ങര, തങ്കമല, ചോലേരി, മൂട്ടപ്പറമ്പ്, സൂപെർമുക്ക്, ചവിട്ടുപാറ, ചിനൂർ, നരിപ്പറ്റ, കയ്യുള്ളതിൽമുക്ക്, പെരുമാലിപ്പടി

  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെ:കോണോട്ട്, തുറയിൽ

  രാവിലെ 9 മുതൽ രാവിലെ 11 വരെ:കുറുവങ്ങാട്, കുറുവങ്ങാട് സ്കൂൾ പരിസരം, അണേല, കാക്കനാട്ട് കുന്ന്, കാളകണ്ടം

  രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 വരെ:മഞ്ഞം പ്രമല, കപ്പുറം, കണ്ണോറകണ്ടി

  രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 വരെ:ചെറുമനശ്ശേരി, ലക്ഷ്മി ഓയിൽ മിൽ പരിസരം

  രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 വരെ:പേരാമ്പ്ര ടൗൺ ഭാഗികം, കോടതി പരിസരം, അമ്പാളിതാഴ

  രാവിലെ 10:30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12:30 വരെ:മാവൂർ റോഡ്, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ്സ്റ്റാൻഡ്, നന്ദിലത്ത് പരിസരം, സിൽക്ക് പാർക്ക്, പാരഗൺ, ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫിസ്, കെ.ടി.സി

  ഉച്ചക്ക് 2:30 മുതൽ വൈകീട്ട് 4:30 വരെ:വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ റോഡ്, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്

Post a Comment

0 Comments