നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം ആഗസ്റ്റ് 18 വരെ നിർത്തിവെച്ചുകൊച്ചി:എയർപോർട്ട് റൺവേയിൽ വെള്ളം കയറുകയും, ചുറ്റുമതിൽ ഇടിയുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയത്, Air India ഹജ്ജ് സർവ്വീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നടത്തും, മറ്റു വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടും,


Post a Comment

0 Comments