ജില്ലയിൽ നാളെ (03-September-2018, തിങ്കൾ) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ നാളെ (തിങ്കളാഴ്ച്ച) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


  രാവിലെ 6:30 മുതൽ ഉച്ച 2 വരെ: ചെരണ്ടത്തൂർ, മന്ദരത്തൂർ, എളമ്പിലാട്, പുത്തൂർ കടവ്, കുറുംതൊടി

  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 4 വരെ:പാറത്തോട്, മിൽമ ജങ്ഷൻ, മായങ്ങൽ കോളനി

  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ: ചുണ്ടപ്പൂറം, കാരാട്ടുപൊയിൽ, പ്രാവിൽ, മാത്തോട്ടം, വിജിത്, ചാക്കീരിക്കാട്

  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെ:മേപ്പയൂർ ഹൈസ്കൂൾ, കായലാട്, കൂനംവള്ളിക്കാവ്, കോട്ടിലോട്ട്, അഞ്ചാംപീടിക, കൽപത്തൂർ, രാമല്ലൂർ, മമ്മിണികുളം

  രാവിലെ 8:30 മുതൽ രാവിലെ 11 വരെ:സെൻട്രൽ കോട്ടൂളി, കുടിൽതോട് റോഡ്, കളിപ്പൊയ്ക റോഡ്, പള്ളിമലക്കുന്ന്

  രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:കാവിൽകോട്ട, രാംപൊയിൽ, വെള്ളാരംകണ്ടി

  രാവിലെ 9:30 മുതൽ വൈകീട്ട് 4 വരെ:വെള്ളയിൽ റോഡ്, ജോസഫ് റോഡ്

  രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ച 12 വരെ:ചെങ്ങോട്ടുപൊയിൽ, വാലിയേരി

  രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ച 2 വരെ:മനത്താംവയൽ, ആനകുണ്ടുങ്ങൽ

  ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:കക്കാട്, ചീപ്പാൻകുഴി, തേക്കിൻചുവട്

Post a Comment

0 Comments