ജില്ലയിലെ ആറ് എണ്ണമുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ 102 സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒ.പി സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചുകോഴിക്കോട്:ജില്ലയിലെ ആറ് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ 102 സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒ.പി സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 6 മണി വരെയാക്കിയാണ് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചത്. നാലോ അതിലധികമോ ഡോക്ടർമാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാമൂഹികരാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഒ.പി സമയമാണ് ദീർഘിപ്പിച്ചത്ജില്ലയിലെ നരിക്കുനി, മുക്കം, തലക്കുളത്തൂർ, ഓർക്കാട്ടേരി, വളയം, മേലാടി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാൺ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറെ നാളായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമായത്.

കോഴിക്കോടു ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ...
Post a Comment

0 Comments