ജില്ലയിൽ നാളെ (09-May-2018, ബുധൻ) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ നാളെ (ബുധനാഴ്ച) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകീട്ട് 3 വരെ:വള്ളിയാട്, മൂപ്പൻകുഴി, മണൽ വയൽ

രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 വരെ:മുതുവമ്പായി

രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:കൊയിലാണ്ടി നോർത്ത് സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ പൂർണമായും, നാറാത്ത്, പാണാണ്ടിതാഴം, പൊയിലിങ്ങൽതാഴം, തൈക്കണ്ടി, കോട്ടക്കുന്ന്, തോരായി, പുത്തഞ്ചേരി, കൂമുള്ളി, അടുവാട്ട്, കൊടശ്ശേരി, മൊടക്കല്ലൂർ, കോതങ്ങൽ, കൊളത്തൂർ, ഉള്ളൂർക്കടവ്, ഉള്ളൂർ, വേട്ടുവശ്ശേരി, കരിപ്പൂർ മുക്ക്, പനായി, താഴെ പനായി, അത്തമ്പത്ത്, താക്കോത്തു താഴം, വെള്ളച്ചാൽ, കോക്കല്ലൂർ, എരമംഗലം, കുന്നക്കൊടി, പറമ്പിൻമുകളിൽ, കൂനഞ്ചേരി, കാഞ്ഞിക്കാവ്, ചേലിയ, ആലങ്ങാട്, പയഞ്ചേരി, മുത്തു ബസാർ, പാലംതല, തുവ്വക്കോട്, കൊളക്കാട്, തോരായി, കാഞ്ഞിലശ്ശേരി, കൊണ്ടംവള്ളി, കച്ചേരിപ്പാറ, എളാട്ടേരി

രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:പെരുംപൂള, മഞ്ഞക്കടവ്, പൂവാറംതോട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി, പി.സി. പാലം, കണ്ടോത്ത് പാറ, മധുവനം, ആലയാട്, അമ്പാടിമുക്ക്, ഹെൽത്ത് സെന്റർ

രാവിലെ 9 മുതൽ രാവിലെ 10:30 വരെ:മനാട്, ഇല്ലത്തു താഴെ, കക്കഞ്ചേരി

രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:മലബാർ, മല്ലിക ടി.പി.റോഡ്

രാവിലെ 9:30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1 വരെ:മൂരിയാട്, കാളൂർ റോഡ്, ഈസ്റ്റ് കല്ലായി

രാവിലെ 9:30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 വരെ:ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളി മുതൽ ഈസ്റ്റ് നടക്കാവ് വരെ, നടക്കാവ് സ്കൂൾ, നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരം

ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:മാങ്കാവ് ടൗൺ, ആഴ്ചവട്ടം, കാളൂർ റോഡ്

Post a Comment

0 Comments