നിപ:ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലെ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചുകോഴിക്കോട്:നിപ ​ വൈറസ്​ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ്ഹൗസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. പകരം സംവിധാനം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഡി.എം.ഒ ഡോ. വി. ജയശ്രീ അറിയിച്ചു.

ജൂൺ 30 വരെ നിപ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കും. ഫോൺ നമ്പർ  0495 2376063 . (ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 0495 2381000 ,2380085, 2380087 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ നിന്നും സേവനം ലഭ്യമല്ല) നിപ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി ദുരന്ത-പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ കൺട്രോൾ റൂമി​​​ന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും ഡി.എം.ഒ  അറിയിച്ചു. നിപ ജാഗ്രതയും, സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ നീരീക്ഷണവും ഈ മാസം അവസാനം വരെ തുടരും. നിലവിൽ സംശയമുള്ള കേസുകൾ ഒന്നുമില്ല.

Post a Comment

0 Comments