മങ്കയത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ:മങ്കയം പുഴ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു; ആളപായമില്ലബാലുശ്ശേരി: മങ്കയം ചെവിടൻപാറ കുന്നുമ്മൽ ഭാഗത്താണ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്, മങ്കയം പുഴ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു,


Post a Comment

0 Comments