ഇന്ന് 173 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; സമ്പര്‍ക്കം വഴി 143 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ

ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 8) 173 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സമ്പര്‍ക്കം വഴി 143 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ, 110 പേര്‍ രോഗമുക്തി.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 8) 173 പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ ആറുപേര്‍ക്കും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയ 15 പേര്‍ക്കും പോസിറ്റീവായി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 143 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഒന്‍പത് പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ഇതോടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം 1065 ആയി.വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരില്‍ പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍  -  6

1) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശി (37)
2) അത്തോളി സ്വദേശി (31)
3) തിക്കോടി സ്വദേശി (42)
4) തിക്കോടി സ്വദേശി (58)
5) ഓമശ്ശേരി സ്വദേശി(20)
6) പയ്യോളി  സ്വദേശി (53)

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവരില്‍ പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍ - 15

1) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശി (27)
2) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശി (38)
3) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശി (28)
4) കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശി (34)
5) അരിക്കുളം  സ്വദേശി (26)
6) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി(42),  ഡി.42
8) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി(27), ബേപ്പൂര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളി
9)കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി(51), ബേപ്പൂര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളി
10) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍സ്വദേശി(35), ബേപ്പൂര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളി
11) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍സ്വദേശി(37), ബേപ്പൂര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളി
12) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍സ്വദേശി(37), ബേപ്പൂര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളി
13) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍സ്വദേശി(55), ബേപ്പൂര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളി
14) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍സ്വദേശി(55), ബേപ്പൂര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളി
15) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍സ്വദേശി(49), ബേപ്പൂര്‍, അതിഥി തൊഴിലാളി
16) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(25)

സമ്പര്‍ക്കം വഴി പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍ -  143

1) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി (61)
2) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശിനി(46)
3) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശി(19)
4) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശി(78)
5) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശിി(38)
6) ചെങ്ങോട്ടുകാവ്  സ്വദേശിനി(65)
7) ചോറോട് സ്വദേശി(62)
8) ചോറോട് സ്വദേശിനി(50)
9) ചോറോട് സ്വദേശി(28)
10) എടച്ചേരി സ്വദേശി(65)
11) എടച്ചേരി സ്വദേശിനി(16)
12) എടച്ചേരി സ്വദേശിനി(16)
13) എടച്ചേരി സ്വദേശിനി(10)
14) ഫറോക്ക് സ്വദേശിനി(77)
15) ഫറോക്ക് സ്വദേശിനി(57)
16) ഫറോക്ക് സ്വദേശിനി(40)
17) ഫറോക്ക് സ്വദേശിനി(29)
18) ഫറോക്ക് സ്വദേശി(58)
19) ഫറോക്ക് സ്വദേശിനി(2)
20) ഫറോക്ക് സ്വദേശിനി(28)
21) ഫറോക്ക് സ്വദേശിനി(44)
22) കടലൂണ്ടി സ്വദേശിനി(26),ആരോഗ്യപ്രവർത്തക
23) കുന്നുമ്മല്‍  സ്വദേശിനി(56)
24) കുന്നുമ്മല്‍  സ്വദേശി (13)
25) കുന്നുമ്മല്‍  സ്വദേശിനി(15)
26) കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശിനി(21)
27) കോട്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)
28) കൊയിലാണ്ടി  സ്വദേശി (54)
29) കൊയിലാണ്ടി  സ്വദേശിനി (53)
30) കൊയിലാണ്ടി  സ്വദേശിനി(32)
31) കൊയിലാണ്ടി  സ്വദേശിനി(2)
32) കൊയിലാണ്ടി  സ്വദേശിനി(23)
33) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി(9), ഡി . 53
34) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(7), ഡി . 53
35) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(29), ഡി . 53
36) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(27), ഡി . 13
37) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(2), ഡി . 66
38) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(20), ഡി . 66
39) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി(40), ഡി . 54
40) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി(59), ഡി . 61
41) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(6), ഡി . 61
42) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(20), ഡി . 61
43) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി(40), വെളളിമാടുകുന്ന്, ഡി . 66
44) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(25), കുറ്റിച്ചിറ
45) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (44), മുഖദാര്‍
46) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (6), വെളളിമാടുകുന്ന്
47) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി നി(16), മുഖദാര്‍
48) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (70), മുഖദാര്‍
49) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (11), മുഖദാര്‍
50) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (60), വെളളിമാടുകുന്ന്
51) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (18), മൂഴിക്കല്‍
52) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (42), മൂഴിക്കല്‍
53) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (36), വെളളിമാടുകുന്ന്
54) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (13), ഡി. 55
55) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (38), ഡി. 55
56) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (43), മാത്തോട്ടം
57) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (21), പൊക്കുന്ന്
58) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (21), ഡി.55
59) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (25), അരക്കിണര്‍
60) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (5), അരക്കിണര്‍
61) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (22), അരക്കിണര്‍
62) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (54), തിരുവണ്ണൂര്‍
63) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (25), പുതിയറ
64) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (43), പുതിയറ
65) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (42), പുതിയറ
66) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (52), മൂഴിക്കല്‍
67) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി (69), വെളളയില്‍
68) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (32), കിണാശ്ശേരി
69) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (7), കിണാശ്ശേരി
70) ഒഞ്ചിയം സ്വദേശി (54)
71) ഒഞ്ചിയം സ്വദേശി (13)
72) ഒഞ്ചിയം സ്വദേശി (24)
73) ഒഞ്ചിയം സ്വദേശിനി (21)
74) ഒഞ്ചിയം സ്വദേശിനി (8)
75) മണിയൂര്‍ സ്വദേശി (46)
76) മണിയൂര്‍ സ്വദേശി (13)
77) മണിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (15)
78) മണിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (12)
79) മണിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (37)
80) മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(19)
81) മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(46)
82) മാവൂര്‍ സ്വദേശി(26)
83) മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
84) മാവൂര്‍ സ്വദേശി(58)
85) മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(21)
86) നാദാപുരം സ്വദേശി(65)
87) നടുവണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി(7)
88) നടുവണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിനി(29)
89) നടുവണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി(23)
90) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(33)
91) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(44)
92) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(10)
93) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(68)
94) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(29)
95) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(53)
96) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(23)
97) ഒളവണ്ണ സ്വദേശിനി(15)
98) ഒളവണ്ണ സ്വദേശിനി(33)
99) ഓമശ്ശേരി സ്വദേശി(24)
100) ഓമശ്ശേരി സ്വദേശി(36)
101) ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിനി(52)
102) ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിനി(23)
103) പനങ്ങാട് സ്വദേശിനി(23)
104) പെരുവയല്‍ സ്വദേശിനി(29)
105) പെരുവയല്‍ സ്വദേശിനി(13)
106) പെരുവയല്‍ സ്വദേശിനി(22), ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക
107) പെരുവയല്‍ സ്വദേശി(39),
108) കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശിനി(44)
109) കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശിനി(24)
110) കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശി(76)
111) കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശി(7)
112) കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശി(4)
113) കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശി(56)
114) താമരശ്ശേരി  സ്വദേശിനി (31), ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക
115) തിക്കോടി  സ്വദേശി (12)
116) തിക്കോടി  സ്വദേശി (63)
117) തിക്കോടി  സ്വദേശി (41)
118) തിക്കോടി  സ്വദേശി (58)
119) തിക്കോടി  സ്വദേശി (25)
120) തിക്കോടി  സ്വദേശിനി (34)
121) തിക്കോടി  സ്വദേശിനി (57)
122) തിക്കോടി  സ്വദേശിനി (63)
123) തിക്കോടി  സ്വദേശി (69)
124) തിക്കോടി  സ്വദേശി(37)
125) തിക്കോടി  സ്വദേശി(55)
126) തിക്കോടി  സ്വദേശി(33)
127) തിക്കോടി  സ്വദേശി(31)
128) തിക്കോടി  സ്വദേശി(25)
129) തിക്കോടി  സ്വദേശി(30)
130) തിക്കോടി  സ്വദേശി(76)
131) തിക്കോടി  സ്വദേശി(53)
132) തിക്കോടി  സ്വദേശിനി (46)
133) തിക്കോടി  സ്വദേശിനി (62)
134) വടകര  സ്വദേശി (69)
135) വില്ല്യാപ്പളളി സ്വദേശി (53)
136) വില്ല്യാപ്പളളി സ്വദേശിനി (23)
137) വില്ല്യാപ്പളളി സ്വദേശിനി (24)
138) വില്ല്യാപ്പളളി സ്വദേശിനി (20)
139) വില്ല്യാപ്പളളി സ്വദേശിനി (4)
140) വില്ല്യാപ്പളളി സ്വദേശിനി (47)
141) വില്ല്യാപ്പളളി സ്വദേശിനി (3)
142) നാദാപുരം സ്വദേശി(61)
143) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(50)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ -  9

1)  ബാലുശ്ശേരി  സ്വദേശി(56)
2) ചോറോട് സ്വദേശി(57)
3)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി(25), ഡി.33
4) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി (65) ചെലവൂര്‍
5) പുറമേരി സ്വദേശി(65)
6) വടകര  സ്വദേശി(40)
7) വില്ല്യാപ്പളളി  സ്വദേശി(59)
8) ഒളവണ്ണ സ്വദേശിനി(39)
9) ഒളവണ്ണ സ്വദേശി(33)

സ്ഥിതി വിവരം ചുരുക്കത്തില്‍

  • രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികള്‍ -  1065
  • കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്  -  286
  • ലക്ഷദ്വീപ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എഫ്.എല്‍.ടി. സി  -  110
  • കോഴിക്കോട് എന്‍.ഐ.ടി എഫ്.എല്‍.ടി. സി  - 128
  • ഫറോക്ക് എഫ്.എല്‍.ടി. സി  -  114
  • എന്‍.ഐ.ടി മെഗാ എഫ്.എല്‍.ടി. സി -  136
  • എ.ഡബ്ലിയു.എച്ച് എഫ്.എല്‍.ടി. സി  -  134
  • മണിയൂര്‍  നവോദയ എഫ്.എല്‍.ടി. സി  -  101
  • എന്‍.ഐ.ടി - നൈലിറ്റ് എഫ്.എല്‍.ടി. സി  - 35
  • സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍  -  14

മറ്റു ജില്ലകളില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികള്‍  -  7
(മലപ്പുറം - 3 ,കണ്ണുര്‍ -  2,എറണാകുളം -   1, പാലക്കാട്  -  1 )

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ചികിത്സയിലുളള മറ്റു ജില്ലക്കാര്‍ -  93കോഴിക്കോട് എഫ്.എല്‍.ടി.സി, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, എന്‍.ഐ.ടി FLCT കളിൽ  ചികിത്സയിലായിരുന്ന 110 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.


കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ -  31, തിരുവളളൂര്‍ -  7, ഒളവണ്ണ - 9, ചോറോട് - 11, കൊയിലാണ്ടി - 7, പുതുപ്പാടി - 4, കടലൂണ്ടി - 6, വടകര - 4, ഒഞ്ചിയം - 3, ഫറോക്ക്   -  3, കൊടുവളളി- 3, മുക്കം- 3, ചെക്യാട് -  2, മണിയൂര്‍ - 1, നാദാപുരം  - 1, പുറമേരി - 1, ആയഞ്ചേരി - 1, വാണിമേല്‍ - 2, തൂണേരി - 1, വേളം - 1, എടച്ചേരി - 1, ചാത്തമംഗലം - 1, കുററ്യാടി - 1, വില്ല്യാപ്പളളി - 1, മാവൂര്‍ - 1, രാമനാട്ടുകര - 1, കണ്ണൂര് സ്വദേശി - 1, വയനാട് സ്വദേശികള്‍ - 2.

ഇന്ന് ജില്ലയിൽ 3192 സ്രവ സാംപിള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ സ്രവ സാംപിളുകള്‍  85513 അയച്ചതില്‍ 81405 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചു. ഇതില്‍ 79306  എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണ്. സാമ്പിളുകളില്‍  4108  പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി ലഭിക്കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട്.

പുതുതായി വന്ന 420 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ജില്ലയില്‍ 13475 പേരാണ് ജില്ലയിൽ  നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.  ഇതുവരെ 80623 പേര്‍ നിരീക്ഷണ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. 
പുതുതായി വന്ന 180 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 878  പേരാണ് ആശുപത്രികളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 267 പേര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലും, 104  പേര്‍ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററായ കോഴിക്കോട്ടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും, 118 പേര്‍ എന്‍.ഐ.ടി കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലും, 98 പേര്‍ ഫറോക്ക് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലും, 101  പേര്‍ എന്‍.ഐ.ടി മെഗാ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലും, 81 പേര്‍ മണിയൂര്‍ നവോദയ എഫ് എല്‍ ടി സിയിലും, 109 പേര്‍ എഡബ്ലിയുഎച്ച് എഫ് എല്‍ ടി സിയിലും ആണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.167 പേര്‍ ഡിസ്ചാര്‍ജ്ജ് ആയി.

പുതുതായി വന്ന 228 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 3300 പ്രവാസികളാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 599 പേര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സജ്ജമാക്കിയ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളിലും, 2659  പേര്‍ വീടുകളിലും, 42 പേര്‍ ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരില്‍ 16 പേര്‍ ഗര്‍ഭിണികളാണ്. ഇതുവരെ 27735 പ്രവാസികള്‍ നിരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

Post a Comment

0 Comments