ജില്ലയിൽ നാളെ (15-JULY-2018, ഞായർ) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ നാളെ (ഞായറാഴ്ച) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


  രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ച 1 വരെ:മീഞ്ചന്ത മുതൽ അരീക്കാടുവരെ, ഉറവൻകുളം, പുല്ലൂന്നിപാടം

  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ:വൈകുണ്ഡം, ബാലുശ്ശേരി ടൗൺ, പോസ്റ്റോഫിസ്, കെ.എസ്.ഇ.ബി ഡിവിഷൻ ഓഫിസ്, ചിറക്കൽക്കാവ്

Post a Comment

0 Comments