കേരള ബജറ്റ് 2021-കെടുവള്ളി

സംസ്ഥാനബജറ്റിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിIലുള്ള പദ്ധതികൾക്ക്  അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. പശ്ചാത്തല സൗകര്യ മേഖല, ആരോഗ്യമേഖല, കുടിവെള്ള പദ്ധതി, പാലങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകിയത്.
നരിക്കുനി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം  4.5 കോടി ,
കിഴക്കോത്ത് കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം  2 കോടി ,
വെള്ളച്ചാൽ തെക്കെ തൊടുക പാലം  3.5 കോടി,
 കരുവൻ പൊയിൽ ആലുംതറ റോഡ് 4 കോടി രൂപ ഈ പ്രവർത്തികൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിനുശേഷം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റു പദ്ധതികൾ
നടമ്മൽ കടവ് പാമ്പങ്ങൾ റോഡ് നവീകരണം 6 കോടി
, പുല്ലാളൂർ പൈമ്പാലുശ്ശേരി റോഡ്  6 കോടി,
കൊടുവള്ളി നഗരസഭ സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി. 10 കോടി,
 വെളിമണ്ണ പാലം 3.25 കോടി
താമരശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം. 2 കോടി,
 നരിക്കുനി ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടം 1 കോടി,
 കൊടുവള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം നവീകരണം. 1 കോടി,
 താമരശ്ശേരി പള്ളിപ്പുറം റോഡ് 4 കോടി,
 നെല്ലാംകണ്ടി എളേറ്റിൽ വട്ടോളി റോഡ് 3.5 കോടി,
കാപ്പാട് തുഷാരഗിരി അടിവാരം റോഡ്  8 കോടി
, കോരങ്ങാട് ചമൽ കന്നൂട്ടിപ്പാറ റോഡ് 3.5 കോടി
, താമരശ്ശേരി ഓൾഡ് മണാശ്ശേരി കൂടത്തായി കടവ് റോഡ് 1 കോടി ,
പുല്ലാഞ്ഞിമേട് കോളിക്കൽ ബി വി അബ്ദുള്ള കോയ മെമ്മോറിയൽ റോഡ്  8 കോടി
, കൊട്ട്യോട്ടുതാഴം - ഒടുപാറ പാലങ്ങാട് റോഡ് 6 കോടി.
Post a Comment

0 Comments