ജില്ലയിൽ നാളെ (14-June-2019,വെള്ളി) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


  രാവിലെ 7 മുതൽ ഉച്ച 2 വരെ:ചെക്കിയിൽതാഴെ, തിരുവോട്, കാരടിപ്പറമ്പ്, തെങ്ങിലക്കടവ്, ചെറൂപ്പ, പൊക്കിണാത്ത്, അയ്യപ്പൻകാവ്, ജനത

  രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകീട്ട് 4 വരെ:പുത്തലത്ത് താഴം, കല്ലിട്ടപാലം, മുണ്ടക്കാട്ടിൽ, പോഴിക്കാവ്, ഒളോപ്പാറ, കൊറത്ത്താഴം  രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെ:കുട്ടോത്ത്, എരഞ്ഞോളിമുക്ക്, മുതുവാട്ടുതാഴം, ചക്കിയത്ത്, പേരാറ്റുമല

  രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ച 2 വരെ:പണിക്കർറോഡ്, ഇൻഡസ് മോട്ടോഴ്സ്  രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:അങ്കത്തിൽറോഡ്, ഒല്ലൂർ ക്ഷേത്രപരിസരം

  ഉച്ച 2 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ:റവന്യൂ ക്വാർട്ടേഴ്സ്, കസ്റ്റംസ് ക്രോസ് റോഡ്

Post a Comment

0 Comments